Våra Tjänster

Återskapade historiska miljöer

Historisk VR -film

Vi har utvecklat en egen teknik för att producera dramatiserade VR-filmer där vi bland annat använder skådespelare och green screen för att återskapa historiska scener. Dessa scener kan vara från dramatisering av befintliga miljöer i t.ex. slott, hembygdsgårdar, museum och utomhusmiljöer till helt nyskapade miljöer uppbyggda från grunden av historiska byggnader, rekvisita och gestalter filmade från olika platser som genom redigering sammanfogas till en trovärdig helhet.

För oss är det också väldigt viktigt att återge historien så korrekt som möjligt och vi utgår alltid från forskning och fakta när vi återskapar våra scener. I den mån rekvisita och tidstypiska kläder inte finns att tillgå tillverkar vi själva sådana. Där byggnader som inte längre finns kvar i verkligheten, men och ska ha en framträdande plats i filmerna, bygger vi modeller med en metod som gör dessa helt verklighetstrogna.Filmerna är avsedda att ses i VR-headset vilket ger användaren känslan av att närvara och se de historiska händelserna med egna ögon och i alla riktningar framåt och bakåt, uppåt och neråt..
Filmerna kan även visualiseras på surfplatta med gyro.Vi har tillgång till senaste högkvalitativa teknik såsom kameran Insta Titan som genom sina 8 linser kan filma upp till 11k som ger en knivskarp skärpa och 360os vy. Med vår ljudinspelningsutrustning kan ljudet upplevas komma från den riktning i filmen där det uppstår.

Okulärplan

Virtuella rundvandringar av lokaler, fastigheter och utemiljöer ger användaren möjlighet att på distans förflytta sig i en lokal. Kan kombineras med planritningar och filmer samt andra interaktiva element såsom bilddetaljer, musik, berättarröst och informationstext utifrån behov.

De okuläraplanerna kan publiceras på hemsida eller spelas helt lokalt på  dator eller surfplatta. 

Historiska kortfilmer

Vi producerar även dramatiserade pedagogiska filmer till museer och hembygdsföreningar som förstärker och levandegör deras utställningar.

Historiska långfilmer

Vi har även erfarenhet att producera egna historiska dokumentärfilmer för visning på youtube och DVD.